Tất cả danh mục
Cấu trúc vi mô
Con lăn cấu trúc vi mô cho phim & tấm quang học

Con lăn cấu trúc vi mô cho phim & tấm quang học


Thêm vào Giỏ
Mô tả

Microstructure roller make the micro structure treat for the roller surface after the copperize, nickelage, to be the height class optics sheet or film which will be the key module parts of the LCD panel. The final product used in the LCD/LED display, mobile phone, 3D raster, prismatic lens and micro lens.

Mở ra
WhatsApp Wechat
TOP
0
Giỏ yêu cầu
    Giỏ hàng yêu cầu của bạn đang trống
trốngyêu